Statut


Statut Fundacji Wspierania Kreatywności
„XIX Dzielnica”
XIX Dzielnica – Statut w wesji PDF

 

Fundacja Wspierania Kreatywności XIX Dzielnica

Numer KRS:

Numer konta:

PKO BP